/
logo

ŞİRKET BİLGİLERİMİZ

ANKARA TİCARET SİCİL NO : 316967

ODA SİCİL NO : 37/4933

TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE : 4.000.000,00TL

ÖDENMİŞ SERMAYE : 4.000.000,00TL

TESCİL TARİHİ : 09 / 07 / 2012

ODA KAYIT TARİHİ : 10 / 07 / 2012

YÖNETİM KURULU BAŞKANI : SEDAT ŞİMŞEK